Informacje

Oddziały PTFM

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI
Przewodniczący: Jacek Kapała
e-mail:jkapala@umb.edu.pl

Zarząd Oddziału:
Anna Kalinowska
Paweł Gurynowicz
Maria Kisielewska-Birycka
Maria Karpińska

Siedziba: Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. Mickiewicza 2A, 15-222 Białystok
tel:85 7485667

Historia Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej:
Białostocki Oddział PTFM

ODDZIAŁ BYDGOSKI

Prezes: Barbara Drzewiecka
e-mail: drzewiecka.barbara@gmail.com
Zarząd Oddziału: Sławomir Nowakowski, Janusz Winiecki

Siedziba: Zakład Fizyki Regionalnego Centrum Onkologii
ul. Romanowskiej 2, 85-791 Bydgoszcz
tel:

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI

Prezes: Marzena Janiszewska
e-mail: janiszewska.m@dco.com.pl
Sekretarz Maciej Raczkowski:
e-mail: raczkowski.m@dco.com.pl
Skarbnik: Kazimierz Kulaszewski
e-mail: kulaszewski.k@dco.com.pl
Członek Zarządu: Klaudia Matyka

Siedziba: Zakład Fizyki Medycznej Dolnośląskie Centrum Onkologii
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel:

ODDZIAŁ GDAŃSKI

Prezes: Jerzy Wtorek
e-mail: jaolel@biomed.eti.pg.gda.pl
Sekretarz: Adam Bujnowski
e-mail:
Skarbnik: Artur Polinski
e-mail:
Członek Zarządu: Paweł Czajkowski

Siedziba: Katedra Inżynierii Biomedycznej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel:

ODDZIAŁ KRAKOWSKI

Prezes: Kamil Kisielewicz
e-mail: z5kisiel@cyf-kr.edu.pl
Vice-Prezes : Krzysztof Czaja
e-mail: k.czaja@amethyst-rtcp.pl
II Vice-Prezes: Aleksandra Jung
e-mail: Aleksandra.Jung@fis.agh.edu.pl
Sekretarz: Damian Kabat
e-mail: z5kabat@cyfronet.pl
Skarbnik:Paweł Bilski
e-mail: pawel.bilski@ifj.edu.pl

Siedziba: Zakład Fizyki Medycznej Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie,
ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
tel. 126348508
www.ptfm-krakow.pl

Członkowie Zarządu: Marta Wasilewska-Radwańska, Henryk Figiel, Sylwia Pysklak

ODDZIAŁ LUBELSKI

Prezes: Grażyna Olchowik
e-mail: grazyna.olchowik@umlub.pl
Sekretarz: Justyna Widomska
e-mail:jwidomska@gmail.com
Skarbnik: Małgorzata Gospodarek
e-mail: m.gospodarek@umlub.pl
Siedziba: Katedra i Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego
ul. Jaczewskiego 4, 20-090 Lublin
tel:

Członkowie Zarządu: Andrzej Horoch, Agata Czwalik

Informacje o oddziale lubelskim

ODDZIAŁ ŁÓDZKI

Prezes: Michał Biegała
e-mail: mbiega@op.pl
Sekretarz: Anna Stanisławek
e-mail: astanislawek@op.pl
Skarbnik: Magdalena Peszyńska-Piorun
e-mail: m-peszynska@o2.pl

Członek Zarządu: Mateusz Rosner

Siedziba: Zakład Fizyki Medycznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
tel: 42 689-55-30

ODDZIAŁ POZNAŃSKI

Prezes: Tomasz Piotrowski
e-mail: tomasz.piotrowski@wco.pl
Zarząd Oddziału:

Bernadetta Dobosz
Magdalena Dymnicka
Leszek Kubisz
Siedziba: Wielkopolskie Centrum Onkologii Zakład Fizyki Medycznej
61-866 Poznań, ul. Garbary 15

www: PTFM Oddział Poznański

ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI

Prezes: Mirosław Lewocki
e-mail: mlewocki@poczta.onet.pl
Sekretarz: Magdalena Łukowiak
e-mail: mlukowiak@onkologia.szczecin.pl
Skarbnik: Karolina Jezierska
e-mail: karo@pum.edu.pl
Siedziba: Zakład Fizyki Medycznej Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin
tel: 660 523 867 / 792 527 652

ODDZIAŁ ŚLĄSKI

Prezes: Armand Cholewka
e-mail: armand.cholewka@gmail.com
Sekretarz: Aleksandra Klimas
e-mail:
Skarbnik: Jacek Młynarski
e-mail: jacek.mlynarski@koncepcja.pl
Członek Zarządu: Kamil Gorczewski
Siedziba: Zakład Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
tel:32 359 17 46
www: PTFM Oddział Śląski

ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

Prezes: Andrzej Dąbrowski
e-mail:andrzejda@onkol.kielce.pl
Sekretarz: Katarzyna Wnuk
e-mail:
Skarbnik: Mariusz Walczyk
e-mail: walc1@wp.pl
Siedziba: Zakład Fizyki Medycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
tel:

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
Prezes: Michał Gryziński
email: michal.gryzinski@ncbj.gov.pl
Zastępca: Anna Zawadzka
email: a.zawadzka@zfm.coi.pl
Sekretarz: Edyta Jakubowska
email: e.jakubowska@zfm.coi.pl
Skarbnik: Grzegorz Domański
Członkowie Zarządu: Natalia Golnik, Kamil Szewczak, Bartłomiej Sadowski
Siedziba: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock, Świerk