SzkoleniaWydarzenia

KURS SPECJALIZACYJNY – STATYSTYKA

W dniach 10, 11 i 12 kwietnia 2018 w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie odbędzie się kurs specjalizacyjny w dziedzinie fizyka medyczna  pt. „Statystyka” (Moduł XII)”. Szacowany koszt kursu 350 zł.

Zgłoszenie proszę kierować na adres mailowy sekretariat@zfm.coi.pl do dnia 23 lutego 2018 roku.

Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy formularz zgłoszeniowy z niezbędnymi informacjami do wpłacenia opłaty uczestnictwa.

Kurs może zostać odwołany w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń.

Paweł Kukołowicz, kierownik Zakładu Fizyki Medycznej