SzkoleniaWydarzenia

Kurs specjalizacyjny – „Metody detekcji i dozymetrii promieniowania”.

W dniach od 25 – 27 kwietnia 2018 roku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach odbędzie się kolejna edycja kursu

„Metody detekcji i dozymetrii promieniowania” w ramach specjalizacji z fizyki medycznej, moduł IV.

Szkolenie skierowane jest do fizyków specjalizujących się w dziedzinie fizyki medycznej. W szkoleniu mogą również uczestniczyć osoby spoza specjalizacji. Przewidywana liczba uczestników 30 osób. Koszt kursu wynosi 450 zł brutto. Stawka podatku VAT wynosi 23%.

Opłata dla osób zwolnionych z podatku VAT wynosi 365,85 zł. Podatek VAT nie zostanie doliczony, jeśli koszt uczestnictwa jest przynajmniej w 70% finansowany ze środków publicznych. Opłata rejestracyjna obejmuje materiały szkoleniowe oraz obiady i poczęstunki podczas przerw. Rezerwacja noclegów we własnym zakresie. Osoby zainteresowane kursem prosimy o czytelne wypełnienie przesłanego formularza i odesłanie od Świętokrzyskiego Centrum Onkologii drogą mailową bądź faksem w terminie do 28.03.2018 r.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajduje się w poniższym załączniku:

Metody detekcji i dozymetrii promieniowania