Edukacja / DydaktykaSzkoleniaWydarzenia

Ogólnopolskie spotkanie Sekcji Ochrony Radiologicznej PTFM.

Ogólnopolskie spotkanie Sekcji Ochrony Radiologicznej PTFM odbędzie się 29 maja 2018r. w Krakowie, w Centrum Cyklotronowym Bronowice, ul. Radzikowskiego 152, sala seminaryjna CCB. Planowane godziny spotkania 14:30 – 17:00.

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące tematy:
„Tomosynteza w mammografi cyfrowej a narażenie radiologiczne pacjentek” dr inż. Kamil Kisielewicz
„Czy kula ICRU stoczy się do lamusa historii” prof. Paweł Olko
„Fizyk Medyczny a nowelizacja Prawa Atomowego” mgr inż. Agnieszka Kuchcińska

PTFM zaproszenie